Vertical dance or wall dance is a little-known art form in the Czech Republic which means you can be certain that a vertical-dance acrobatic show will present a powerful and epic surprise at your party, festival or any other outdoor event.

Wall dance is a fairly young discipline from the fold of aerial acrobatics although it substantially differs from aerial silks and other aerial disciplines in that the acrobats aren’t holding on to anything. Instead, they are suspended in harnesses. The best location for a wall dance is a tall building – the taller, the better – such as a church tower, an office building, etc. The longer the rope, the farther from the wall the acrobats can fly.

Most often, the show features two acrobats but both solo and group performances are possible. For more information, please refer to the technical requirements section.

I’ve been lucky to have had many opportunities to fly suspended under giant helium balloons and to perform harness dance with other acrobats in a truss cube.

If you are interested in this kind of show, please contact ArtProm and request me as an acrobat!

Vertikální tanec neboli vertical dance nebo harness dance je u nás ještě málo známá disciplína. Proto je jisté, že vystoupení akrobatů na stěně bude zcela určitě efektní a velkolepé překvapení pro váš event, festival či jakoukoliv jinou outdoor akci.

Tanec na stěně je poměrně nová disciplína, která patří do ranku vzdušné akrobacie, ačkoliv jsou její principy zcela odlišné než například akrobacie na šále či jiných vzdušných objektech. Akrobat se totiž ničeho nedrží, je zavěšen v sedáku. Optimální pro vystoupení akrobatů na stěně je vysoká budova (čím vyšší tím lepší), např.kostelní věž, kancelářská budova atp. Čím delší totiž lano akrobat má, tím dále od stěny může tančit, létat.

Obvykle vystupují alespoň dva akrobaté, ale je možné vystupovat i sólo anebo naopak ve větší skupině. Více informací najdete v technických podmínkách.

Měla jsem to štěstí se mnohokrát proletět na obřím heliovém balonu nebo například tančit v sedáku s kolegy v trasové kostce.

Pokud Vás zaujala právě tato show, kontaktujte agenturu ArtProm a vyžádejte si mě jako akrobatku!